HUMANITĀRIE

Latvijas Univesitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde

Zinātniskā konference

Starptautiskā zinātniskā  konference “Konteksta nozīmīgums mūsdienu humanitārajās zinātnēs”  ir turpinājums LU Filoloģijas fakultātes studentu pašpārvaldes rīkotājai starptautiskajai konferencei “Aktuāli baltistikas jautājumi”, kas vēlāk pārtapa par LU Humanitāro zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldes rīkoto “Aktuāli jautājumi filoloģijā”. Katru reizi mainot konferences nosaukumu, tas tika darīts ar mērķi aptvert arvien plašākas zinātņu nozares, kas ar šo pēdējo variantu ir izdevies visuzskatāmāk. Iepriekšējā koncentrēšanās filoloģijā, šobrīd ir attīstījusies līdz citām humanitārajām zinātnēm – ne tikai vairs valodniecībā un literatūrzinātnē,  bet arī pedagoģijas, socioloģijas, mākslas un citās humanitāro zinātņu disciplīnās;  Tiek pārstāvēta arī tulkojumzinātņu nozare.

Konferencē piedalās referāti latviešu, angļu un krievu valodā. Referātu tēmas tika publicētas zinātniski atzītā tēžu krājumā.
Konference tiek rīkota, sadarbībā ar Latvijas Tulku un tulkotāju biedrību (LTTB).

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Kontaktinformācija

Join 1  584 other followers