HUMANITĀRIE

Latvijas Univesitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde

Izsludina LU SP Projektu konkursu

Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) izsludina Latvijas Universitātes (LU) studentu Projektu konkursu. Projektu konkursa mērķis ir sekmēt LU studentu iesaistīšanu akadēmiskajās aktivitātēs, veicināt jaunrades un pētniecības projektus, atbalstīt kultūras, sporta un sociālo projektu īstenošanu, kā arī veicināt studentu aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, uzlabojot studiju procesu un veicinot jaunu ideju realizēšanu.
Projektus būs iespējams iesniegt, sākot ar 15. februāri. Tos var iesniegt ikviens LU students gan individuāli, gan kā studentu organizācijas pārstāvis. Projekti ir jāiesniedz līdz katra mēneša pēdējai darba dienai. Novērtēšanas komisija divu nedēļu laikā projektu izskatīs un sniegs atbildi.

Lai piedalītos projektu konkursā, studentam nepieciešams sagatavot projekta pieteikumu, kurā tiek izklāstīta ideja, idejas īstenošanas plānu, kā arī izmaksu aprēķinu.
Projektu izvērtēšana notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks izvērtēts rakstiskais pieteikums, savukārt otrā kārtā notiek projektu mutvārdu prezentēšana. Uz otro kārtu tiks aicināti tikai labākie pirmās kārtas pretendenti.
Pieejamais finansējums projektu konkursam: studiju procesa uzlabošanai – 14 865 EUR, zinātnes un akadēmiskajiem projektiem – 5500 EUR, sociālajiem projektiem – 4000 EUR, kultūras un sporta projektiem – 6500 EUR. Projektus var iesniegt līdz 30. septembrim vai kamēr ir pieejams projektu finansējums.

Rezultāti tiks paziņoti mēneša laikā, kā arī publicēti LU Studentu padomes mājas lapā.
Ar pieņemšanas kārtību, nepieciešamajiem dokumentiem, izvērtēšanas kritērijiem kā arī citu noderīgu informāciju var iepazīties nolikumā (http://www.lusp.lv/zinas/t/38579/). Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam griezties darba laikā LU Studentu padomes birojā, Raiņa bulvārī 19, 144.kab,vai arī rakstīt uz lusp@lusp.lv

 

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on februāris 15, 2016 by in Iespējas, LU SP ziņas.

Navigācija

Kontaktinformācija

Join 1  584 other followers

%d bloggers like this: