HUMANITĀRIE

Latvijas Univesitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde

Pieteikšanās Iespejamajai misijai

Pieteikšanās Iespējamās misijas 7. iesaukumam vēl tikai līdz 3. martam!

iesp_misijaPieteikties izglītības programmas Iespējamā misija Septītajam iesaukumam iespējams vēl tikai līdz 3. martam. Līdz šim interesi par dalību programmā izrādījuši vairāk nekā 350 jaunieši, aktīvi norit atlases process un 14 pretendenti konkursu jau izturējuši. Šogad Iespējamā misija uzņems 30 jaunos skolotājus.

Piedaloties Iespējamā misijā, dalībnieki divus gadus strādā par pilna laika skolotājiem un māca savai izglītībai atbilstošus mācību priekšmetus skolās visā Latvijā. Līdztekus darbam skolā dalībnieki piedalās intensīvās un pieredzē balstītās mācībās, kurās apgūst mācīšanas un vadības prasmes un saņem individualizētu profesionāļu atbalstu. Pēc divu gadu dalības Iespējamā misijā 40% absolventu turpina strādāt skolā par skolotājiem, 22% attīsta jaunas izglītības iniciatīvas, 18% darbojas biznesā. Divi programmas absolventi kļuvuši par skolu direktoriem.

Aicinām jauniešus pieņemt izaicinājumu un kļūt par Iespējamās misijas skolotāju, un parādīt, ka katrs bērns var sasniegt augstus mērķus, palīdzot viņiem īstenot potenciālu. Pievienojieties esošo dalībnieku komandai un sāciet darbu skolā jau šī gada 1. septembrī!

Šobrīd skolās visā Latvijā veiksmīgi strādā 43 Iespējamās misijas dalībnieki un 17 programmas absolventi. IM veiktā skolēnu aptauja pēc 2013./2014. m. g. pirmā semestra parāda, ka, paralēli akadēmisko zināšanu nostiprināšanai, IM skolotāji daudz strādā pie dažādu prasmju attīstīšanas, kas skolēniem noderēs nākotnē. Prasme izteikt un pamatot savu viedokli – 81% aptaujāto skolēnu norāda, ka stundās ir iespēja izteikt savu viedokli, 69% min, ka mācās kā analizēt informāciju, un spēj izvērtēt citu teikto. Spēja izvirzīt mērķus un izvērtēt procesā sasniegto – 93% skolēnu norāda, ka stundas sākumā uzzina, kas būs jāapgūst, 65 % – stundas beigās konstatē, vai ir sasniegts plānotais stundas mērķis, 61% atzīst, ka paši sev izvirza ar mācībām saistītus mērķus. Prasme sadarboties un meklēt risinājumus problēmsituācijās – 63% norāda, ka meklē palīdzību pie klasesbiedriem vai skolotāja, ja kaut ko nesaprot, 65% – bieži mācās, kā labāk sadarboties, strādājot grupās.

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektorē Līga Meņģelsone: „Izņemot specifiskās profesionālās prasmes, kas ir obligātas, veicot  konkrētus darba pienākumus, darba devēji augsti vērtē arī darba ņēmēja personiskās īpašības un sociālās kompetences, piemēram, spēju sadarboties, pielāgoties dažādām  situācijām, kā arī spēju pastāvīgi mācīties. Cilvēkam, spējot komunicēt,  izteikt un pamatot savu viedokli,  ir vieglāk gan karjerā, gan arī personiskā dzīvē”.

Savukārt līdzšinējie IM dalībnieki atzīst, ka ieguvēji ir ne tikai skolēni, kuriem viņi sava mācību priekšmeta ietvaros cenšas attīstīt arī turpmākajā dzīvē noderīgas prasmes, bet arī viņi paši. IM nodrošinātās mācības, individualizēta atbalsta sistēma un darbs skolā dalībniekos attīsta tādas kompetences kā īstermiņa un ilgtermiņa mērķu izvirzīšanu, efektīvu laika plānošanu šo mērķu sasniegšanai, spēju objektīvi izvērtēt paveikto darba kvalitāti, efektīvu komunikāciju, kā arī prasmi vadīt sevi un citus.

Visus, kuriem ir vēlme strādāt par skolotāju un jau šodien veidot tādu sabiedrību, kādā vēlētos dzīvot nākotnē, kā arī pilnveidot sevi, aicinām pieteikties Iespējamā misijā, reģistrējoties piesakies.iespejamamisija.lv līdz 3. martam! Pieteikties dalībai programmā var dažādu specialitāšu pēdējā kursa studenti, absolventi un jaunie profesionāļi, kuri ir ieguvuši vismaz bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo vai akadēmisko augstāko izglītību.

Advertisements

About toms DB

Lai ko arī darītu un kāds arī šķistu - dvēselē dzejnieks.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on februāris 19, 2014 by in Iespējas.

Navigācija

Kontaktinformācija

Join 1  584 other followers

%d bloggers like this: